Healingtips

Je kunt jezelf genezen!

“Je kunt jezelf genezen”.  Dit is  een opvatting  die je  steeds vaker hoort.
Wat betekent dit?  Dat je andere mensen niet meer  nodig  hebt omdat je het zelf kunt?  Men moet deze stelling niet verkeerd opvatten. Hulp inroepen van een ander is ook jezelf genezen!
Deze stelling wil niets anders zeggen dan dat je zelf verantwoordelijk bent voor je ziekte en genezing. Het betekent niet dat je geen hulp hoeft in te roepen van een ander. Ook  het  inroepen van hulp  is  je eigen  verantwoordelijkheid.  Daar kies  je zelf voor!
Een genezer kan jou echter niet genezen dat moet  je zelf doen. Een genezer kan je wel helpen de oorzaak te vinden van jouw klachten, je blokkades te doorbreken en hij/zij kan je energie geven, zodat je jezelf kan genezen. Adviezen van de genezer of zijn gidsen kunnen inzicht geven in de oorzaak en ontwikkeling van je ziekte.
Als je achter je genezing staat en daar veel voor  over  hebt, dan kun je genezen. Dan genees je jezelf!
Belangrijk hierbij is, dat je je Innerlijk Zelf leert kennen en naar  je Innerlijk Zelf leert  luisteren.  Jouw Innerlijk Zelf kent de oorzaak van je ziekte én  de weg tot genezing. Een goede genezer zal je ook hierbij helpen en  jouw opinie vragen  over je probleem. Door méér inzicht in je probleem kom je ook dichter bij je Innerlijk Zelf,  dat is wat jij heel diep van binnen voelt. Luister naar die innerlijke stem.

OEFENINGEN
Oefeningen om te aarden:

 • Ga  staan;  draai je bekken naar achteren,  en zak iets door  je knieën.
 • Plaats de  voeten plat  op de grond met een kleine tussenruimte;  ong. 30 cm.
 • Concentreer je op je bekken.
 • Laat je energie in je benen stromen;  deze worden zwaar en plakken a.h.w. aan de grond.
 • Laat nu alle energie in je  rechterbeen stromen,  en zet je  gewicht op dat rechterbeen.
 • Daarna al je energie in je  linkerbeen laten stromen,  en zet je lichaamsgewicht op het linkerbeen.
 • Dit enige malen herhalen en weer eindigen met je gewicht gelijk verdeeld over beide benen met de voeten stevig op de grond.
 • Voel het contact met de aarde.

Lichtoefening om je centrum te leren kennen en jezelf te beschermen.

 • Plaats jezelf in het centrum van een bol wit licht. Voel de rust en warmte om je heen.

Oefening om jezelf beter te beschermen.

 • Ga op een stoel zitten en ontspan je.
 • Maak vanaf je stuitje een verbinding naar het middelpunt van de aarde.
 • Voel nu de verbinding die je maakt met dat middelpunt.
 • Eventueel kun je de vuile energie via die verbinding in de aarde laten stromen.
 • Laat  nu voor en achter je  en aan weerskanten van jou  bloemen vallen, je lievelingsbloemen.
 • Deze vallen precies daar waar de grens van je aura is.  Je  kunt nu de grens van je aura zien.
 • Plaats  een  kist in je aura en laat hierin alle  vuile  energie stromen, die je nog in je had.
 • Plaats die kist nu buiten je aura.
 • Kijk nu of er mensen in je aura zitten die je eruit wilt hebben.
 • Zo ja, plaats ze dan met liefde uit je aura.
 • Je bent nu schoon.
 • Maak de grens van je aura van wit of violet licht.
 • Probeer dat ook te visualiseren of te voelen.
 • Lukt dat niet, stel het je dan alleen voor, en geloof dat het zo is.
 • Maak die grens van je aura wat dikker.
 • Weet  nu dat alleen jij toelaat wat binnen (mag) komen,  en  wat buiten (moet) blijven.
 • Je hebt jezelf nu afgeschermd.
 • Beweeg je handen en voeten en daarna de rest van je lichaam en open je ogen.