Lezingen

Wij kunnen voor uw organisatie lezingen geven over de volgende onderwerpen:

CHANNELING:
Deze lezing wordt door Ciska verzorgd. Zij kan aan de hand van ervaringen met haar eigen gidsen vertellen hoe deze met haar in contact zijn gekomen, en ook over het reeds in syllabusvorm door gekregen materiaal vertellen. Ook zal zij uitwijden over hoe men zelf het contact met zijn/haar gidsen kan bewerkstelligen, hoe dit proces in zijn werk gaat e.d.
Na deze inleidende toespraak zal Ciska een aantal mensen uit het publiek (via vooraf verstrekte nummertjes) kiezen, en dan berichten van hun Gidsen aan deze mensen ‘doorgeven’.

PSYCHOMETRIE:
Ciska krijgt met behulp van haar gidsen informatie door over personen die op aan haar getoonde foto’s staan. Zij is sterk begaafd aangaande het psychometreren via foto’s. Ook hiermede kan zij voor uw organisatie een avond verzorgen.

REÏNCARNATIE:
Raymond kan aan de hand van door hem zelfgemaakte schema’s een lezing houden over het begrip reïncarnatie, zoals dit doorgegeven is via de entiteit Michael. Bij de bespreking hiervan kunnen vragen uit het publiek direct beantwoord worden.